Nieuwsbrief en plannen voor 2022

17 december 2021

Beste Amfora-sympathisant

Graag informeren we u in deze brief over wat we het voorbije jaar hebben gerealiseerd en geven we u een inkijk in onze plannen voor 2022.

In 2021 ging onze aandacht in het bijzonder naar:

 • Doorgeven van onze expertise*
  via training, vorming en begeleiding van professionals en vrijwilligers in de eindelevenszorg
 • Vanuit Amfora zelf eindelevensgesprekken voeren in de regio Gent-Eeklo
  met handgemaakt boekje voor de naasten
 • De lancering van onze nieuwe website amfora.be
  met sprekende getuigenissen over de Amfora-werking
 • Het opstarten van een structurele samenwerking met Samana
  met het oog op een aanbod rond eindelevensgesprekken binnen hun werking
*Een selectie (2021):

4-DAAGSE TRAININGEN ‘AFSCHEID DAT VERBINDT’

In samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen
Voor zorgprofessionals en vrijwilligers in verschillende palliatieve zorgsettings
Leren interviewen, eindelevensverhaal schrijven en verwerken in een boekje

WEBINARS, LEZINGEN EN VORMINGEN

Over Amfora, de training, de Verbinddoos, het boek Afscheid dat Verbindt
Voor meer dan 500 deelnemers
Gevarieerd publiek: ergotherapeuten, Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie, Hivset-vormingscentrum, Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, Dominicus Gent, Palliatieve Zorg Vlaanderen, Studenten verpleegkunde Arteveldehogeschool (Gent) en ZoWe (Brugge), opleiding gerontologie Odisee, pastores Zorg-Saam vzw, pastores vicariaat Mechelen-Vlaams-Brabant, consulenten Huizen van de Mens West-Vlaanderen e.a.

 

Amfora in de media (2021):

 • Audiodocumentaire (van Leo De Bock) over Amfora
  te beluisteren bij ‘getuigenissen’ op www.amfora.be/ik-wil-praten
 • Interview in Dag Allemaal (januari), Okra-magazine (november) en in het ledenblad van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen (november).

Plannen voor 2022:

 • Aanbod 4-daagse trainingen
  • Standaard Amfora-aanbod ism Palliatieve Zorg Vlaanderen (2 trainingen)
  • Vrijwilligers Samana en CM (2 trainingen)
  • Voor het team van het Palliatief Netwerk De Mantel (Roeselare)
 • Vormingen en lezingen aan diverse groepen vrijwilligers, palliatief referenten, Palliatieve Zorg Vlaanderen, Forum Palliatieve Zorg, Avansa e.a.
 • Workshops beeldend werken met eindelevensverhalen voor zorgprofessionals en vrijwilligers
 • Uitwerken nieuwe versie Verbinddoos voor mensen met een verstandelijke beperking waaronder dementie (ism de opleiding ergotherapie Arteveldehogeschool)
 • Samenwerkingen:
  • Foyer (Brussel): begeleiden Interculturele Bemiddelaars
  • UZLeuven: onderzoek
  • Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht: aanbod 4-daagse training

Ons team:

Vanaf 1 januari 2022 vervoegt Michèle Morel (deeltijds) ons team als beleids- en vormingsmedewerker. Daarnaast werkt ze op de studiedienst van CM rond palliatieve zorg.

Hoe ziet onze ploeg eruit?

 • Hilde Ingels – coördinator (deeltijds)
 • Michèle Morel – beleidsmedewerker (deeltijds)
 • Isabelle Desmidt – freelancemedewerker artistieke luik
 • Liesbet De Vuyst – freelancemedewerker training eindelevensverhalen
 • Enkele vrijwilligers die helpen bij vorming en training, optekenen eindelevensverhalen en administratie

Steun

Voor de verdere uitbouw van onze werking blijven we zoeken naar structurele samenwerkingsverbanden (en bijhorende financiering), maar steun via giften blijft onontbeerlijk. We maken er werk van om in de toekomst fiscale attesten te kunnen uitreiken.
Dank om, waar mogelijk, Amfora als goed doel aan te bevelen.
Steunen kan eenvoudig via de QR-code op www.amfora.be/steun-ons/

Hartelijk dank alvast!

Hilde Ingels – Coördinator Amfora

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van het Amfora-aanbod? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief die een tweetal keer per jaar verschijnt.

Wat is jouw connectie met palliatieve zorg?