Ik werk in de zorg

Je werkt met en voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden: palliatieve patiënten, ouderen, kwetsbaren. Wanneer en hoe start je een gesprek over het levenseinde? Wij organiseren opleidingen en vorming en reiken de Verbinddoos aan als toegankelijk en laagdrempelig instrument om in je team of in je zorgvoorziening dit gesprek aan te gaan.

Amfora biedt

Vierdaagse training – Leer een eindelevensverhaal schrijven

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven.

Wij trainen medewerkers en vrijwilligers uit de zorgsector om een eindelevensverhaal te schrijven. Je leert interviewen en krijgt de knepen van het vak aangeleerd om een vlot verhaal te schrijven en dat vorm te geven in een mooi boekje.

Deelnemers vertellen

  • Krachtig, professioneel en tot de kern.
  • Deze opleiding overstijgt ruimschoots mijn verwachtingen. Een professionele en inspirerende training waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.
  • De weg naar het levenseinde verdient deze warme verbinding.
  • De training geeft aan mijn werk en de samenwerking met mijn collega’s op de palliatieve zorgeenheid een nieuwe dynamiek.

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers die werken in de palliatieve zorg: ziekenhuis, thuiszorg, woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking, …
Verpleegkundige, psycholoog, ergotherapeut, pastoraal werker, verantwoordelijke zingeving, arts, verantwoordelijke wonen en leven.

Voorwaarden

Wie wil deelnemen heeft voeling en ervaring met schrijven, schrijft bij aanmelding een persoonlijke motivatie voor deelname neer (min. ½ A4, max. 1 A4) en wordt gemandateerd door zijn diensthoofd/directie. Bedoeling van de training is dat de aangeleerde vaardigheden nadien in de eigen werkomgeving hun weg vinden.

Locatie en data

Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde.

Op 16 en 30 september, 28 oktober, 18 november 2021
Van 9.30 u. tot 16.30 u.

Prijs

Leden Palliatieve Zorg Vlaanderen:  €400 | Niet-leden: €460

Docenten

Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst.

Deelnemers

Max. 12 deelnemers per reeks.

Mee te brengen materiaal

Laptop en opnametoestel (smartphone of dictafoon).

De Verbinddoos

Voor familie of zorgverlener is het niet altijd gemakkelijk om een diepgaand gesprek over het einde van het leven te beginnen. De VERBINDDOOS helpt om dit gesprek mogelijk te maken. 15 fotokaarten met Verbind-vragen dienen als starters voor een gesprek over de diepere lagen van het leven. De Verbinddoos verbindt de verhalenverteller en al wie later de doos opent, ontdekt en herleest.

Met de Verbinddoos kan je zelfstandig aan de slag. In familieverband, in een woonzorgcentrum, op een palliatieve of geriatrische afdeling. Je voert een gesprek aan de hand van de fotokaarten en/of de vragen. Je schrijft de antwoorden beknopt uit, print ze en bewaart ze in de doos, samen met betekenisvolle voorwerpen of foto’s. De doos blijft bij de persoon die zijn verhaal doet of gaat later naar de naasten.

De Verbinddoos en het set fotokaarten zijn een resultaat van een samenwerking tussen de opleiding ergotherapie van de Arteveldehogeschool en Amfora vzw. Doos en kaarten zijn (elk apart) te koop bij Symposion. De fotokaarten zijn een hulpmiddel voor het gesprek, maar blijven niet bij de doos. Je hoeft dus niet voor elke doos een set fotokaarten aan te schaffen.

In dit korte filmpje kom je meer te weten over de Verbinddoos en hoe je ermee kan werken.

Getuigenissen

De training van Amfora heeft mijn antennes scherper gesteld op de verhalen van onze patiënten. We werden gestimuleerd om bewuster te luisteren. Deze training helpt om achter het patiënten-etiket de MENS te ontmoeten. Het is zo fijn om het verhaal van mensen tot zijn recht te laten komen.

Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid Jan Yperman Ziekenhuis

Als pastorale werkster het eindelevensverhaal van een bewoner mogen opschrijven, voelt aan als een geschenk voor de bewoner én voor jezelf.

Lucia Goubert, pastoraal werker WZC Mariahuis Gavere

Amfora is in staat om de ziel van mensen in een mooie tastbare vorm te gieten. Op die manier krijgen de nabestaanden een unieke herinnering aan hun geliefden.

Karel Toubast – palliatief verpleegkundige Netwerk Gent-Eeklo

Drie teamleden van onze palliatieve afdeling hebben de training eindelevensverhalen gevolgd. Dat is een grote meerwaarde en een verdieping voor ons team. Het helpt patiënten bij het opmaken van hun levensbalans en geeft hun nog een doel in hun leven. Ze zorgen ook voor een nalatenschap aan wie ze achterlaten. Voor familie helpt dit zeker bij verwerking van het verlies van hun geliefde.

Dr. Karen Van Beek – oncoloog-radiotherapeut-palliatief arts UZ Leuven

Het eindelevensverhaal bevat de essentie van een mens, zo waardevol. Het boekje met het verhaal helpt bij het afronden van het leven en wordt nadien als schat gekoesterd door de nabestaanden.

Hilde Van Hauwaert, pastoraal medewerker, verantwoordelijk spiritueel welbevinden in woonzorgcentrum Leiehome (Drongen)

We proberen om het wezenlijke uit een mensenleven in een verhaal te vatten en in een mooi doosje door te geven aan dierbare nabestaanden. Ondanks alle verdriet en onrechtvaardigheid overheerst vaak de dankbaarheid, bij de patiënt en de nabestaanden. En ook bij de interviewer. Het is heel bijzonder om dit te mogen doen. Ik ben heel blij dat ik dit in de training eindelevensverhalen heb geleerd.

Anne Gessler, pastor Palliatieve Zorgeenheid, UZLeuven

Onze medewerkers gebruiken de vragen en de foto’s bij de Verbinddoos. Zo hebben ze een aangenaam gesprek met de bewoner dat leidt naar een echt gesprek rond Vroegtijdige zorgplanning.

Ingrid Baetens, Zorgverantwoordelijke WZC Sint-Antonius, Grembergen vzw Zorg-Saam

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van het Amfora-aanbod? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief die een tweetal keer per jaar verschijnt.

Wat is jouw connectie met palliatieve zorg?