Ik werk in het onderwijs

Je wil palliatieve zorg een volwaardige plaats geven in de opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten, artsen, zorgkundigen, sociaal werkers, pastoraal werkers. Je vindt het belangrijk om ‘praten over het levenseinde’ ruimte te geven in je vormings- en bijscholingsaanbod. Wij geven lezingen en kunnen samenwerken in onderzoek.

Ik werk in het onderwijs

Amfora biedt

Lezingen

Wij geven een lezing of vorming op maat aan studenten verpleegkunde, geneeskunde, ergotherapie, sociaal werk, gerontologie … over het thema: praten over het levenseinde. Dat kan eerder theoretisch of meer praktisch zijn, variërend van 1,5 uur tot een meerdaagse vorming.

Onderzoek

In 2020 verschenen de resultaten van een onderzoek naar spirituele noden in de palliatieve zorg (Arteveldehogeschool). Daaruit blijkt dat verpleegkundigen, en bij uitbreiding het hele multidisciplinaire team, vragende partij zijn voor meer vorming rond de vierde pijler (spiritueel-existentieel luik) van de palliatieve zorg.
Amfora werkt samen met hogescholen en universiteiten om bij te dragen aan onderzoek rond de vierde pijler van de palliatieve zorg.

 

Getuigenissen

Een medewerker van Amfora koppelde in een anderhalf uur durende sessie een inhoudelijke inbreng over hun werkwijze aan een praktische oefening. Zo werd een theoretische lezing meteen ook een workshop. Dat sprak studenten binnen een beroepsopleiding verpleegkunde (HBO-5) erg aan.

Lieven Maes, docent ZoWe verpleegkunde, Brugge

Amfora houdt een pleidooi om open over de dood te praten en te bevragen wat dit met een mens doet op existentieel vlak. Dat is telkens een eye-opener in onze jaarlijkse internationale cursus rond palliatieve zorg. Amfora inspireert mijn studenten om in te zien hoe belangrijk de spirituele pijler in de zorg is. Af en toe zie je iemand een traan wegpinken tijdens de presentatie. Dat zegt genoeg.

Christine De Bosschere, docente palliatieve zorg in de opleiding Bachelor in de Verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool

Levensgesprekken en eindelevensgesprekken zijn erg belangrijk in kwaliteitsvolle zorg. Daarom ben ik dankbaar om de sterke inbreng van Amfora op onze studiedagen rond ‘De kracht van (einde)levensverhalen’.

Els Messelis, gerontoloog en docent Odisee Advanced Education

Vanuit  het ondersteuningscentrum Ergotherapie van de Arteveldehogeschool werken we al enkele jaren samen met Amfora rond het thema ‘Afscheid dat verbindt’. Dankzij hun expertise hebben we ondersteuningsgroepen, een studiedag en een avondlezing, kunnen organiseren over dit belangrijke onderwerp. De talrijke opkomst wijst op een grote nood. Amfora zet aan tot actie en verbinding over eindelevensgesprekken. De interesse hiervoor groeit in het werkveld.

Nadine Praet, docent opleiding ergotherapie, Arteveldehogeschool

Wees als eerste op de hoogte van Amfora-verhalen, nieuwe traingen, tips en nieuws.

Schrijf je hier in.

Wat is jouw connectie met palliatieve zorg?